Broeders van de Christelijke Scholen
District Noord-BelgiŽ


Home

Geschiedenis

Ons district

Missies

Nieuws

Contacten

Foto's

 

 

 

 

 

 

 

 

De Broeders in BelgiŽ

Een aantal Franse broeders vluchtte voor de Revolutie naar de Zuidelijke Nederlanden. In 1791 kwamen de eersten uit Marťville-Nancy naar Saint-Hubert en stichtten er een lagere school, die in 1818 verdween. Ondertussen vonden er stichtingen plaats te Dinant (1816), Namen (1818), Luik (1819) en Doornik (1821) Deze lagere scholen werden, onder Hollands bewind, in 1826, gesloten door Willem I. Na de Belgische Revolutie (1830) konden ze opnieuw worden geopend. In 1832 kwam er een eerste lagere school te Brussel : Sint-Joris. Nog vele andere zouden volgen.

In 1836 kregen de broeders de leiding van de normaalschool, opgericht te Namen, die in 1841 verhuisde naar Malonne. Een tweede normaalschool startte in 1844 te Carlsbourg. In 1841 werd te Malonne begonnen met het middelbaar onderwijs (later moderne humaniora genoemd) en in 1845 te Carlsbourg. Daarna volgden o.a. Bazel-Waas (1853), Gent St-Amandus (1863), St-Truiden (1885), St-Jans-Molenbeek (1896), Bilzen (1897), Antwerpen (1904), Kortrijk (1907), Ekeren (1908). Met de oprichting in 1862 te Gent van de eerste Sint-Lucasschool legden de broeders de basis van het kunstambachtelijk onderwijs in ons land. Naar het model van Sint-Lucas Gent volgden er andere: te Doornik (1878), Luik (1880), Brussel-Schaarbeek (1882), Brussel St-Gillis (1904).

In 1877 werd te Carlsbourg een landbouwschool opgericht en in 1888 een tuinbouwschool. Deze school stond model voor de landbouwcursussen te St-Truiden (1898), die in 1923 omgevormd werden tot de Tuinbouwschool O.-L.-Vrouw.

In 1889 openden de broeders een normaalschool te Leuven voor de opleiding van de eigen broeders. Later zouden broeders te Leuven universitaire diploma's kunnen behalen. De Vlaamse broeders begonnen in 1921 te Roeselare een lagere normaalschool voor eigen leden, die in 1937 werd overgebracht naar Bokrijk. In 1922 startte men te Brussel (Nieuwland) met een Nederlandstalige en een Franstalige lagere en middelbare normaalschool.

In 1893 werd BelgiŽ voor de broeders verdeeld in twee kloosterprovincies : Zuid-BelgiŽ voor de bisdommen Namen, Luik (met Limburg) en Doornik ; Noord-BelgiŽ voor de bisdommen Mechelen, Gent en Brugge. In 1897 konden de broeders van Noord-BelgiŽ het domein verwerven van de voormalige St-Wivina-abdij, te Groot-Bijgaarden, om er het noviciaat en een rusthuis voor oudere broeders onder te brengen. In 1936 zouden de Waalse broeders hun centraal huis overbrengen van Bokrijk (Genk) naar Ciney.

Op verzoek van koning Leopold II vertrok in 1909 een eerste groep broeders-missionarissen naar Belgisch Congo (Boma). Later volgden nog een hele reeks stichtingen, ook in Rwanda. (zie Missies)

Door het uitblijven van nieuwe roepingen (praktisch sinds 1969) zijn er geen broeders meer in het onderwijs. De oprustgestelden bieden nog hulp in de school, in de parochie, in vrijwilligerswerk. Samen met hun leke medewerkers blijven de broeders verder actief in het beleid van hun scholen, dat in de toekomst meer en meer door leken zal worden overgenomen. Deze toekomstgerichte werking draagt de naam : Vlaams Lasalliaans Perspectief.

Het Sint-Wivinaklooster werd een zware last voor het district en beantwoordde ook niet meer aan de eisen voor de verzorging van de steeds maar ouder wordende broeders.  Begin 2008 verhuisden 17 broeders naar serviceflats in Sint-Katherina-Lombeek. 9 broeders bleven nog een tijdje wonen in Groot-Bijgaarden, maar, naargelang er plaatsen vrij kwamen in St-Kath.-Lombeek of elders, verhuisden ook zij. Op het einde van datzelfde jaar was de verkoop definitief geregeld. Het administratieve centrum van het district werd overgebracht naar het kasteel Kruikenburg in Ternat, waar op 15/03/2009 de laatste broeders hun intrek namen. Een rijke episode van de geschiedenis van het district Noord-BelgiŽ werd daarmee afgesloten. 

Bij gebrek aan roepingen en door het ontbreken van mensen die de leiding nog op zich konden nemen werd op 13 november 2015 het district Noord-BelgiŽ een Delegatie van Broeder Algemeen Overste, die de leiding toevertrouwde aan een afgevaardigde verantwoordelijke.
 

       Broeders van de Christelijke Scholen           Statiestraat 37a            1740 Ternat                       lasalle.nb@skynet.be