Broeders van de Christelijke Scholen
District Noord-België


Home

Geschiedenis

Ons district

Missies

Nieuws

Contacten

Foto's

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missies

                                                                                                                 

                     

Geschiedenis
Congo
Het Congres van Berlijn (1884-85) verdeelde Afrika en wees Congo toe aan de toenmalige koning van België, Leopold II.
1900 Leopold II vroeg aan onze broeders om scholen te openen voor autochtonen. Op dit verzoek kon toen niet worden ingegaan.
1908
Leopold II schonk Congo aan de Belgische Staat. De Minister van Koloniën deed op zijn beurt beroep op de broeders om het onderwijs in Congo mee te organiseren.
Beide Belgische districten openden vanaf nu scholen in de Belgische kolonie en stuurden regelmatig broeders.
1909 Boma
Op 20 september 1909 vertrokken vijf Belgische broeders vanuit de haven van Antwerpen. Zij arriveerden in oktober 1909 in Boma, toenmalige hoofdstad, waar zij de ‘Colonie Scolaire’ overnamen van de paters van Scheut.
De Belgische broeders in Congo bleven daarbij tot hun oorspronkelijke Districten behoren.

1910 Leopoldstad.
Een tweede groep broeders kwam aan in Leopoldstad, waar zij een lagere school openden voor inlandse kinderen. Ze startten er ook met een avondcursus voor volwassenen. Van de 500 kandidaten die zich aanboden, kon men er jammer genoeg slechts 75 voor deze cursus aannemen.
1919 Leopoldstad, opening van een beroepsschool 
1920 Twee jonge Congolezen kwamen naar het noviciaat te Groot-Bijgaarden.
1921 Tumba, opening van een school onderwijzers-catechisten.
1927 Broeder Visiteur Véron-Ignace (Joseph Tordeur uit Lembeek) opende in Tumba een klein-noviciaat en probeerde er een noviciaat op te richten, ondanks een ongunstig advies van de bisschoppen.
1929 Bamanya
1930 Mbandaka
1934 Het District Congo werd autonoom.
Broeder Véron Ignace
(Joseph TORDEUR), visiteur sinds 1926, bleef visiteur tot 1958
Broeder Longinus (Martin Slootmaekers) volgde hem op en was  visiteur van 1958 tot 1967
Broeder Maxence (Lucien Frings) was visiteur van 1967 tot 1970
Broeder Clément Maria (François Zuza Bola), visiteur van 1970 tot 1976, opende de reeks van Inlandse visiteurs.
1934 Kangu (Mayombe)
1936 Gombe-Matadi (Beneden-Kongo)
1938 Matadi (Beneden-Kongo)
1949 Itipo (Evenaarsprovincie)
1953 Bikoro (Evenaarsprovincie)
1953 Konzo  (Beneden-Kongo)
1953 Het District Congo breidde uit naar Rwanda en werd het District Congo-Rwanda.
1956
Kilwa (Katanga)
1964 Lubumbashi (Katanga)
1969 Gbado-Lite (Evenaars Provincie)                       
1970 Broeder Clement-Maria, Zuza Bola François, werd de eerste inlandse Visiteur.
1971 Als gevolg van de verandering van namen in het land, werd het District Congo het district Zaïre.
1972 Mbanza-Ngungu
1997 De naam van het District Zaïre werd opnieuw District Congo.
2007 Uit ons District is alleen broeder Theo De Wit nog werkzaam in Congo (Matadi)

 Rwanda                                                                                         
Vanaf 1953 was onze Congregatie aanwezig in Rwanda. De communiteiten maakten er eerst deel uit van het District Congo-Rwanda. .
Achtereenvolgens werden opgericht:
1953 Byumba Op vraag van de bisschop, Mgr. Aloys Bigirumwami, namen de broeders de leiding over van de bisschoppelijke school voor onderwijzers, met een vierjarige opleiding. Deze pioniers waren broeder Mansuy, Willy Jonghen (Zuid-België), broeder Feliciaan, Jozef Steyfkens (Noord-België) en broeder Alfons, Alexander Willemsen (Nederland).
Van 1953 tot 1990 vertrokken er uit ons District 30 broeders om zich dienstbaar te maken bij het opvoedingswerk in Rwanda.
1955 Nyundo Technische School voor Hout en Bouw. Ze werd in 1962 door broeder Marc Wallenda (Zuid-België) omgevormd tot een Academie voor Schone Kunsten.
1957 Ruhengeri Zoals in Byumba werden ook hier onderwijzers gevormd voor de scholen van het bisdom. Hier echter een zesjarige opleiding, te vergelijken met onze middelbare scholen.
1963 Cyangugu Deze stichting hield slechts een drietal jaren stand.
1968 Butare Tehuis voor autochtone studerende broeders. Het werd later ook de woning voor de broeders die zich inzetten voor de kinderen van de straat.
1972 Rwanda werd losgekoppeld van het District Congo en werd een Delegatie,  afhankelijk van het Generaal Huis te Rome.

1972 Kisaro

In 1972 vertrok broeder Cyriel Wieme vanuit Bokrijk naar een nieuw apostolaatsveld. Hij is de enige broeder uit ons District die nog werkzaam is in Rwanda. In Kisaro zet hij zich onverdroten in voor de verbetering van de leer- en levensomstandigheden van de inlandse bevolking en voor hun godsdienstige vorming. Zijn methode voor het ‘terrasseren’ van de heuvelflanken wordt over het hele land nagevolgd.

1986 Rukomo

In Rukomo, op enkele kilometers van de Oegandese grens, werd een scholastikaat voor de inheemse broeders geopend.  .

269 Belgische en Nederlandse Broeders trokken als missionaris naar Kongo of Rwanda. Hun namen vindt ge terug als ge klikt op volgende link.
.

       Broeders van de Christelijke Scholen           Statiestraat 37a            1740 Ternat                       lasalle.nb@skynet.be