Broeders van de Christelijke Scholen
District Noord-BelgiŽ


Home

Geschiedenis

Ons district

Missies

Nieuws

Contacten

Foto's

 

 

 

 

 

 

 

 

De La Salle als Pedagoog

De La Salle maakte het onderwijs toegankelijk voor het volkskind, de kinderen van arbeiders en armen. Maar ook de kinderen uit begoede gezinnen kwamen naar zijn scholen: zo doorbrak hij de barriŤre die arm en rijk scheidde. Tevens, om zoveel mogelijk kinderen te kunnen bereiken, richtte hij het klassikaal onderricht in, tegenover het privaat onderwijs van de officiŽle schrijfmeesters. Bij dit klassikaal onderricht zorgde hij nochtans voor gedifferentieerd onderwijs. Hij werkte in een zelfde klas met niveaugroepen, naargelang het bereikte peil van elke leerling. Een even merkwaardige vernieuwing was dat men leerde lezen in de moedertaal, niet in het Latijn zoals toen de gewoonte was.

Hij legde de klemtoon op de geloofsopvoeding en op de integrale opvoeding van de kinderen. Er was de hele omkadering met gebeden, overwegingen en vieringen, het gebruik van religieuze teksten bij de leesoefeningenÖHij schiep een systeem om bij de leerlingen verantwoordelijkheidszin te ontwikkelen door het toekennen van bijzondere opdrachten, zoals beller, sleuteldrager, broodbedťler, bezoeker van de afwezigen, enz. De La Salle zorgde in zijn scholen voor een gelijk onderwijs-aanbod met dezelfde programma's, zodat een leerling of leraar in de loop van het jaar zonder problemen van school kon veranderen. Voor de coŲrdinatie en het pedagogisch beleid van zijn scholen riep hij regelmatig de "voornaamste broeders" samen. Hij vormde leke leerkrachten voor de plattelandsscholen waar hij geen broedercommuniteit kon oprichten. Hiermee legde hij de basis van het latere normaalonderwijs.

Zelf schreef hij pedagogische boeken voor zijn broeders en hun leerlingen.  Hier een lijst van de 7 bewaarde boekdelen:
- De regels van welvoeglijkheid en christelijke wellevendheid;
- De plichten van de christenen tegenover God;
- Over de uitwendige en openbare eredienst die de christenen aan God verschuldig zijn;
- Leidraad voor de Christelijke Scholen;
- Beknopte handleiding van de plichten van de christenen tegenover God;
- Onderrichtingen en gebeden voor de H. Mis, de biecht en de Communie;
- Dagelijkse oefeningen van godsvrucht in de Christelijke Scholen.

 


 

       Broeders van de Christelijke Scholen           Statiestraat 37a            1740 Ternat                       lasalle.nb@skynet.be