Broeders van de Christelijke Scholen
District Noord-België


Home

Geschiedenis

Ons district

Missies

Nieuws

Contacten

Foto's

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze Overledenen
24/05/2017: Br. Herman Van Wouwe verliet dit aardse tranendal
10/05/2017:
Br. Jules Bollen verliet ons voor betere oorden.
14/02/2017:
Br. Jozef De Baets vervoegde zijn medebroeders in het hemelrijk
23/06/2014:
Br. Jozef Steyfkes trok naar het hemelse rustoord.
17/03/2016:
Br. Jozef Vandenberghe  verkoos een echt paradijs.
19/07/2015: Br. Domien Corten vervoegde zijn broer voor altijd
22/06/2015: Br. Florimond Reijniers (Br. Raf) verzorgt nu de hemelse tuinen.
13/01/2015: Br. Jules Wieme (Br. Cyriel) verkoos het hemelse Rwanda
02/02/2014: Br. Henrion Roger (Denis) verliet ons voor altijd.
31/08/2013:
Br. Achiel Decock (Stan) vertrok voor zijn laatste reis naar de mooiste hemelse tuinen
29/08/2013
:
Br. Jaak De Crom (Br. Bavo) vond het eeuwige gezelschap van zijn broer Leopold.
30/08/2012: Br. Laurens (Lens) Moors vertrok ook naar betere regionen
29/08/2012:
Broeder Michel Michiels verliet voor altijd dit aardse bestaan
20/07/2012: Broeder Leopold Van Dyck verhuisde deze morgen naar betere oorden
19/03/2012: Broeder Fernand Lenie verliet  dit aardse tranendal
07/03/2012: Broeder Roger Hoste volgde Br. Hendrik Vanmeenen naar betere oorden.
04/03/2012: Broeder Hendrik Vanmeenen vervoegde zijn medebroeders in het hemelse paradijs
08/08/2011: Broeder Leopold De Crom vertrok naar de hemelse basketbal terreinen
08/07/2011: Broeder Marcel Wesemael vond Lombeek maar niets en trok naar het hemelse paradijs.
21/04/2011: Br. Robert Croonen verraste iedereen door discreet te verdwijnen uit dit aardse bestaan
en te verhuizen naar het hemelse.

18/02/2011:
Br. Gilbert Willems verliet ons en vervoegde zijn medebroeders in de hemelse communiteit
09/02/2011: Br. Valère Haerens nam discreet afscheid van zijn medebroeders om zich te voegen
bij de schare van die hem voorgingen
 

 

 

 

Broeders van de Christelijke Scholen           Statiestraat 37a            1740 Ternat                       lasalle.nb@skynet.be