Broeders van de Christelijke Scholen
District Noord-BelgiŽ


Home

Geschiedenis

Ons district

Missies

Nieuws

Contacten

Foto's

 

 

 

 

 

 

 

 

Heilige Wivina

Volgens de vroegste, bewaard gebleven, biografie door Jan Gielemans (+1487), augustijner monnik van het Rode Klooster te Oudergem, werd Wivina geboren in Vlaanderen. Plaats en datum blijven onvermeld en haar familienaam wordt "met opzet verzwegen" want, zegt de auteur, "een slecht mens kan evengoed voortkomen uit een achtbare familie, als een heilige uit een slecht befaamde". Men vermoedt dat zij uit het Gentse afkomstig is: Wivina is een zuiver Vlaamse naam die vaak weerkeert in oorkonden van die tijd en die streek; haar psalter of psalmenboek, thans te Orbais (Brabant), weerspiegelt door zijn heiligenkalender en litanieŽn het sanctoraal van de Sint-Baafsabdij te Gent. Overigens, het domein van de heren van Groot-Bijgaarden hoorde eertijds toe aan die abdij.

Volgens twee levensbeschrijvingen verschenen te Antwerpen in 1603 en in 1632 was Wivina een dochter van Hugo II d'Oisy-Inchy- CrŤvecoeur en van Hildiarde (of Hildegarde) de Baudour uit het toen reeds Franstalige Kamerijk. Voor haar geboortedatum tast men ook in het duister, maar de twee voornoemde levensbeschrijvingen geven 1103 op.
 

Wivina zou uit het ouderlijk huis zijn weggevlucht met haar vriendin Emwara op zoek naar God. Zij volgden waarschijnlijk de oude baan Gent-Aalst-Asse-Brussel en zouden in de abdij van Affligem, tussen Aalst en Asse gastvrijheid gevraagd hebben. De norbertijn Boudewijn van Ninove schrijft in zijn kroniek van 1191 tot 1254 dat Fulgentius, eerste abt van Affligem gestorven in 1122, de Heilige Wivina "zowel geestelijk als materieel bijstond". Beda Regaus , laatste abt van Affligem vůůr de Franse Revolutie, spreekt in zijn "Haffligemum Illustratum" van een Parthenon (maagdenhuis), opgericht in 1083 naast de abdij. Dat gebouw was bestemd voor de vrouwen wier mannen de gelofte hadden gedaan in het klooster te treden met heel hun gezin. Hier zouden Wivina en Emwara, nog tijdens het bestuur van Fulgentius, zich eerst gevestigd hebben, want Regaus zegt dat de abt aan beide maagden het kloosterhabijt gaf en ze toeliet tot de professie in 1120. Doch korte tijd nadien, althans volgens Jan Gielemans, "toog Wivina op een ezel naar het hof te Brussel van Godfried I met de Baard, hertog van Brabant en Neder-Lotharingen (+1139), met het verzoek een geschikte plaats te bekomen om er enkel God te dienen". Hij schonk haar "de plaats, Bigarden genaamd, nabij Brussel in het Westen", op voorwaarde "dat zij er ook andere meisjes zou aanvaarden".
Wivina overleed op 17 december 1170.  Tengevolge van de vlucht van de zusters voor de Franse revolutie rusten de relikwieŽn van de H. Wivina sedert 1805 in de Zavelkerk in Brussel

  

       Broeders van de Christelijke Scholen           Statiestraat 37a            1740 Ternat                       lasalle.nb@skynet.be